ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန
အဆင့်မြင့်ပညာဦးစီးဌာန
ရန်ကုန်နိုင်ငံခြားဘာသာတက္ကသိုလ်

Online မှ လျှောက်လွှာတင်သွင်းရာတွင် ပြည့်စုံစွာဖြည့်စွက်ထားပြီး ရန်ကုန်နိုင်ငံခြားဘာသာတက္ကသိုလ် Server သို့ အရင်ရောက်ရှိလာသော Payment ပေးချေပြီးသား လျှောက်လွှာများကို သတ်မှတ်လူဦးရေ ပြည့်သည်အထိ ဦးစားပေး အစီအစဉ်အတိုင်း လက်ခံပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။

For International Students

Myanmar Language Course for Foreigners

မှတ်ပုံတင်ခြင်းအား စစ်ဆေးခြင်း၊ QR ဖြင့် ကျောင်းဝင်ကြေး ပြန်လည်ပေးသွင်းခြင်း ပြုလုပ်ရန်။ Status

Check Registeration Status

CHRD သင်တန်းကြေညာချက်

Your browser does not support PDFs. Download the PDF